Erfaren Kommunikatör

May 26, 2021

ILAC är en internationell ideell organisation med sekretariat i Stockholm. ILAC:s mandat är att bistå länder att bygga upp och reformera sitt rättssystem efter krig eller konflikt. Genom sina ca 50 medlemsorganisationer representerar ILAC mer än tre miljoner jurister runt om i…